Program kongresu

  • Pracovní setkání Koloproktologické sekce ČCHS, téma: praktická proktologie
  • Interdisciplinární, následná a geriatrická péče
  • Chronické rány, stomie a stomici, paliativní péče

Program pro lékaře

Program pro sestry