KONÁNÍ AKCE V TERMÍNU 21. - 22.5.2021 ZRUŠENO

LETOVICE CARE

10. ročník kongresu s mezinárodní účastí

21. - 22. května 2021 • Kulturní dům Letovice

Jihomoravský kraj

Město Letovice

Česká asociace sester

Petřívalského nadace

Nemocnice Letovice

Organizační výbor

Doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

chirurgie

MUDr. Drahoslava Královcová

nechirurgické obory

Daniela Ottová

registrace

Programový výbor

doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

MUDr. Drahoslava Královcová

doc. MUDr.  Teodor Horváth, CSc.

Pořadatelé akce

Petřivalského nadace,
Nemocnice Letovice, ČAS

Organizátor akce

Petřivalského nadace, ve spolupráci
s Nemocnicí Letovice.

Odborný garant

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

Kongres se koná pod záštitou

hejtmana Jihomoravského kraje

a starosty města Letovice