LETOVICE CARE

10. ročník kongresu s mezinárodní účastí

20. května 2022 • Kulturní dům Letovice

  • Pracovní setkání Koloproktologické sekce ČCHS, téma: praktická proktologie
  • Interdisciplinární, následná a geriatrická péče
  • Chronické rány, stomie a stomici, paliativní péče

Hlavní partner

Jihomoravský kraj

Město Letovice

Česká asociace sester

Petřivalského nadace

Nemocnice Letovice

ILCO

Organizační výbor

Doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

chirurgie

MUDr. Drahoslava Královcová

nechirurgické obory

Daniela Ottová

registrace

Programový výbor

doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

MUDr. Drahoslava Královcová

MUDr. Július Örhalmi

Pořadatelé akce

Petřivalského nadace,
Nemocnice Letovice, ČAS

Organizátor akce

Petřivalského nadace, ve spolupráci
s Nemocnicí Letovice.

Odborný garant

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

Kongres se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Jihomoravského kraje a starosty města Letovice