LETOVICE CARE

9. ročník kongresu s mezinárodní účastí

17.-18. května 2019 • Kulturní dům Letovice

Jihomoravský kraj

Město Letovice

Česká asociace sester

Petřívalského nadace

Nemocnice Letovice

Organizační výbor

Doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

chirurgie

MUDr. Drahoslava Královcová

nechirurgické obory

Daniela Ottová

registrace

Programový výbor

doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

MUDr. Drahoslava Královcová

doc. MUDr.  Theodor Horváth, CSc.

PhDr. Zdeňka Surá

 Mgr. Emilie Portlová

Pořadatelé akce

Petřivalského nadace,
Nemocnice Letovice, ČAS

Organizátor akce

Petřivalského nadace, ve spolupráci
s Nemocnicí Letovice.

Odborný garant

prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

Kongres se koná pod záštitou

hejtmana Jihomoravského kraje